1.ช่วยลดภาระการทำงานหนักของหัวใจลดอัตราการเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันเฉียบพลันได้ .

2.ลดวามเครียด เพราะเมื่อสมองได้พัก จะทำให้คิดงานง่ายขึ้น ช่วยให้สมองสดใส สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น .

3.เพิ่มพลัง เมื่อคุณนอนไม่เพียงพอ สมองก็จะอ่อนล้า ทั้งนี้การได้งีบหลับในช่วงกลางวันสามารถช่วยลดความรู้สึกดังกล่าวได้ ทำให้อารมณ์ดีขึ้น และช่วยให้คุณมีสมาธิมากขึ้น .

4.สมองอาจจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี รวมถึงจดจำคำพูด การรับรู้สิ่งต่างๆ หรือทักษะการเคลื่อนไหวได้ดี .

5.เพิ่มความพร้อมให้กับร่างกายเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ต่อไป เช่น ออกกำลังกาย การทำงาน เป็นต้น