นโยบายรักษาข้อมูลส่วนตัว

บริษัท สยามบอดี้แคร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ให้บริการผ่านเว็บไซต์ "สยามบอดี้แคร์" เชื่อว่านอกจากสุขภาพของท่านที่เราได้ให้ความใส่ใจแล้ว การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหวเช่นกัน เราขอสัญญาว่าจะปกปิด ป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ ทั้งนี้ เราได้จัดนโยบายเพื่ออธิบายว่าข้อมูลของท่านได้ถูกรวบรวม ถูกใช้และคุ้มครองอย่างไร

นโยบายนี้ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

  • การใช้ข้อมูลของท่านโดยเรา
  • การเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม
  • ทางเลือกของท่าน
  • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  • การรักษาความปลอดภัยของเรา

หากท่านมีคำถามหรือมีความสงสัยเกี่ยวกับนโยบายของเราท่านสามารถส่งจดหมายอิเล็คโทรนิคมายังเราได้ที่ [email protected]

expand_less