ขอบเขตการรับผิดชอบ

ข้อความใดๆในเว็บนี้มีไว้สำหรับให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้เขียนขึ้นมาเป็นข้อแนะนำทางการแพทย์หรือการสอน แม้ว่าความถูกต้องทางการแพทย์เป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึง แต่ก็ไม่ควรปฏิบัติตามโดยยึดถือแต่เพียงเนื้อหาของบทความนี้แต่เพียงอย่างเดียว อีกทางหนึ่งควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพตามความเหมาะสม ผู้บริโภคควรศึกษาหาข้อมูลบางส่วนด้วยตนเองก่อนที่จะสั่งสินค้าเพื่อรู้ทันในผลิตภัณฑ์ต่างๆ หากท่านมีโรคประจำตัว โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางบริษัท สยามบอดี้แคร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ไม่มีส่วนรู้เห็นและรับผิดชอบผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆทั้งสิ้น

expand_less