สังกะสี (Zinc) เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อร่างกายเป็นตัวช่วยควบคุมให้กระบวนการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการเกิดปฏิกิริยาภายในร่างกายเกือบทุกชนิดต้องการสังกะสีเป็นส่วนประกอบจึงจะทำหน้าที่ได้ดี และคอยช่วยซ่อมเสริมระบบเอนไซม์และเซลล์ต่าง ๆ

  หากขาดแร่ธาตุสังกะสี จะทำให้ร่างกายเกิดอาการผิดปกติ สังกะสีราว 90 % อยู่ที่กระดูกและกล้ามเนื้อ ที่เหลือ 10 % อยู่ที่ ตับอ่อน ตับ และเลือด ปริมาณความต้องการสังกะสีของแต่ละคนนั้น แตกต่างกันตามเพศ วัย และภาวะของร่างกาย

  สำหรับแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่มีปริมาณสังกะสีสูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ ตับ อาหารทะเล โดยเฉพาะหอยนางรมอุดมด้วยแร่ธาตุสังกะสี เมล็ดธัญพืชก็มีมาก ส่วนผักผลไม้แทบไม่มีปริมาณสังกะสีเลย