สังกะสี (Zinc) เป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อร่างกายเป็นตัวช่วยควบคุมให้กระบวนการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการเกิดปฏิกิริยาภายในร่างกายเกือบทุกชนิดต้องการสังกะสีเป็นส่วนประกอบจึงจะทำหน้าที่ได้ดี และคอยช่วยซ่อมเสริมระบบเอนไซม์และเซลล์ต่าง ๆอ่านต่อ