ในปัจจุบันพฤติกรรมการทานอาหารของคนไทยจำนวนไม่น้อย ไม่ได้ทานอาหารที่มีประโยชน์และครบ 5 หมู่ แต่กลับเลือกทานอาหารที่เน้นของทอด ของมัน และของหวาน จากการสำรวจพบว่าคนไทยจำนวนมากติดทานรสหวาน ซึ่งเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงสูงที่จะทำให้เป็นโรคเบาหวาน และโรคอ้วนตามมา ซึ่งพบว่าผู้ที่เป็นโรคดังกล่าวมักมีภาวะการขาด วิตามิน B1, B6 และ B12 เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน คือ ‘โรคปลายประสาทอักเสบ’

อ่านต่อ