การปิ้ง

วิธีการนี้ใช้กับของแห้ง ของที่ไม่ใช่ชิ้นเนื้อสดๆ ที่ต้องใช้เวลาในการทำสุกนาน เช่นปลาหมึกบดแห้งตามรถเข็น ไข่ที่ผ่านการทำสุกมาแล้ว ข้าวเหนียวที่สุกอยู่แล้ว หรือกล้วย สิ่งนี้เรียกว่าปิ้งทั้งหมด

การย่าง

คือการทำอาหารให้สุกโดยอาหารนั้นเป็นของสด เนื้อสดๆ หมูสดๆ เนื้อแดงๆ ที่ต้องใช้เวลาไน้การย่างนานจนกว่าจะสุกถุงเนื้อใน ถึงแม้ว่าจะเนื้อนั้นจะสุกแล้วก็ตามเนื้อด้านในยังคงนิ่ม ฉ่ำน้ำเล็กน้อย แบบนี้ถึงจะเรียกว่าอย่าง

ถ้าอ่านให้ละเอียดจะเห็นว่า “ปิ้ง” กับ “ย่าง” มีความแตกต่างกันในรายละเอียด คือปิ้งไว้ใช้กับอาหารแห้งหรือสิ่งที่กินได้อยู่แล้ว อย่างเช่น กล้วย ไข่ ลูกชิ้น ข้าวเหนียว ส่ิงเหล่านี้คือการปิ้ง เรามักได้ยินคำว่า กล้วยปิ้ง ไข่ปิ้ง ลูกชิ้นปิ้ง ข้าวเหนียวปิ้ง แต่ไม่ชินหูกับคำว่ากล้วยย่าง ไข่ย่าง ลูกชิ้นย่าง ข้าวเหนียวย่าง ถูกมะ แต่สำหรับย่าง เรามักใช้กับอาหารที่สด รับประทานแบบดิบๆ ไม่ได้ และนั่นทำให้ต้องใช้เวลานานในการทำให้สุกถึงเนื้อใน สุกให้ทั่วถึงทุกอณู

จนบางครั้งก็มีการไหม้เกรียมเกิดขึ้นได้ อย่างเช่น เนื้อย่าง หมูย่าง ไก่ย่าง กุ้งย่าง กระนั้นก็ตาม ในยุคสมัยนี้ก็มักนำไปใช้สลับกัน อย่างข้าวเหนียวหมูปิ้ง เหล้ายาปลาปิ้ง ผักย่างเสียบไม้ เป็นต้น ซึ่งก็ไม่ถือว่าผิด เพราะเข้าใจในความหมาย แต่หากยึดตามราชบัณทิตยสถานจริงๆ นั้น ควรใช้ให้ถูกต้องตามที่กล่าวไว้